Uncategorized

Panduan Saiz Kertas

Terdapat pelbagai saiz kertas yang di gunakan dalam industri percetakan bersesuaian dengan variasi kegunaannya.  Saiz kertas yang biasa kita tahu adalah size A4.  bagi memudahkan ...
Read More
Uncategorized

Flyers Vs Brochure

Flyers dan brochure adalah kaedah pemasaran offline yang boleh dikategorikan "wajib" dimiliki oleh setiap perniagaan. Ada yang faham dan tahu perbezaan antara flyers dan brochure, namun ada segel...
Read More